شرکت ساخت و ساز ترکی استانبولی در سند در معادن زغال سنگ